Sorry, we're doing some work on the site

Thank you for being patient. We are doing some work on the site and will be back shortly.

Faqja është në ndërtim e sipër. Ju faleminderit për mirëkuptim.

Për çfarëdo informacioni ju lutemi të na kontaktoni në +383446305 dhe +38344559911 ose në e-mailat: bajrampirana@gmail.com dhe jonatan_prizren@hotmail.com